Rodzaje rekuperatorów

                                              

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, potocznie nazywanym rekuperatorem to technologia, która zapewnia nie tylko skuteczną wentylację w pomieszczeniach, ale w sezonie grzewczym umożliwia skuteczny odbiór ciepła z powietrza wywiewanego, przekazując go do powietrza nawiewanego. Markowe rekuperatory pozwalają na odzyskanie z powietrza od 65 do 95% ciepła.

Pomimo sporych różnic w budowie poszczególnych urządzeń, zasada i efekt działania jest podobny.

Sercem rekuperatora jest wymiennik ciepła, w którym następuje wymiana ciepła pomiędzy strumieniami powietrza nawiewanego i wywiewanego. Powietrze użytkowe nie miesza się ze zużytym, dlatego przenoszenie wilgoci, zapachów i zanieczyszczeń przez rekuperator jest wykluczone.

 Przepływ powietrza jest możliwy dzięki wentylatorom nawiewnym i wywiewnym, które są regulowane automatycznie. Sterowniki dobierają odpowiednie obroty wentylatorów i temperaturę powietrza, dzięki czujnikom mierzącym siłę ciągu a tym samym przepływ powietrza w kanałach.

 Filtry znajdujące się przy  otworach nawiewnym i wywiewnym zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń do środka rekuperatora. W skład wyposażenia dodatkowego wspomagającego pracę rekuperatora, mogą wchodzić urządzenia takie jak nagrzewnica elektryczna, zabezpieczająca przed oszronieniem kanału czerpni, nagrzewnica ogrzewająca powietrze nawiewane przy bardzo niskich temperaturach na zewnątrz, czy czujniki zabrudzenia filtrów lub dwutlenku węgla. Wymienniki stosowane w rekuperatorach dzielą się na krzyżowe, obrotowe i przeciwprądowe.

Rekuperator krzyżowy

Rekuperator z wymiennikiem krzyżowymto najczęściej stosowany wymiennik w rekuperatorach ze względu na niskie koszty produkcji urządzenia, a także brak konieczności doprowadzania energii zewnętrznej aby rekuperator działał. Ten rodzaj urządzeń najczęściej wybierany jest w małych instalacjach domów jednorodzinnych, biur i budynków o małej kubaturze. Zbudowany jest z małych, ułożonych prostopadle względem siebie kanałów, poprzez które przepływają krzyżowo strumienie powietrza – wywiewny oraz nawiewny. Zaletą tego rodzaju wymiennika jest skierowanie powietrza pod kątem prostym. Rozwiązanie takie zwiększa sprawność odzysku ciepła, która sięga 60-70%. Wadą tego wymiennika jest podatność na szronienie już przy temperaturze powietrza zewnętrznego nieco poniżej zera, którego efektem jest zablokowanie przepływu powietrza. Do rozwiązań tego problemu należy zastosowanie specjalnego obejścia, pozwalające na zmniejszenie ilości świeżego powietrza przepływającego przez wymiennik. Alternatywą może być zastosowanie nagrzewnic wstępnych na czerpni, włączających się automatycznie, gdy temperatura spada poniżej zera.

Rekuperator bębnowy

Innym nieco droższym rozwiązaniem jest wykorzystanie do odzysku ciepła obrotowego wymiennika. Ten rodzaj urządzeń pozwala na odzysk powyżej 80% ciepła. Ma on budowę bębna wykonanego z  tekstury akumulującej ciepło. W obudowie wymiennika znajduje się element ruchomy w postaci rotatora napędzanego silnikiem elektrycznym, który obracając się, przechodzi przez strumień powietrza nawiewanego i wywiewnego. Jest on odporny na działanie niskich temperatur, a w jego wnętrzu nie osadza się szron. W wymiennikach obrotowych dochodzi do mieszania się strumieni powietrza nawiewanego (świeżego) z wywiewanym (zużytym) dlatego ten typ konstrukcji wymiennika spotyka się z ograniczeniami stosowania- właśnie przez niekontrolowane mieszanie i zawracanie powietrza wywiewanego.  Wymienniki obrotowe odzyskują część wilgoci z pomieszczenia i zawracają ją z powrotem do budynku dzięki czemu zimą powietrze nie jest przesuszone.

Rekuperator przeciwprądowy

W wymiennikach przeciwprądowych poprzez odseparowanie strumieni powietrza od siebie nie odzyskuje się wilgoci z powietrza zużytego. Ma to taką zaletę, że unika się ryzyka kumulowania w kanałach wymiennika bakterii czy wirusów jak również uciążliwych zapachów z powietrza usuwanego.

 W kontekście nawilżania powietrza nawiewanego (w okresie zimowym) dobrym i zdrowym sposobem jest zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła. Wymienniki przeciwprądowe w swojej budowie nie posiadają części ruchomych, dzięki czemu praktycznie wyeliminowana jest możliwość awarii tego elementu co w połączeniu ze skutecznością sięgającą 90 procent, zdecydowanie przeważa na plus w wyborze tego rodzaju rozwiązania.  W wymiennikach przeciwprądowych, w skutek wysokiego odzysku ciepła, może skraplać się spora ilość wilgoci. W okresie mrozów może dojść do zamarznięcia kondensatu. Skutkuje to nagłym spadkiem sprawności odzysku ciepła, rosną opory przepływu powietrza przez centralę wentylacyjną co może z kolei prowadzić do pogorszenia jakości strumieni powietrza. Z tego względu w centralach wentylacyjnych, przed wymiennikiem ciepła stosowane są wstępne nagrzewnice powietrza. Wyjątkiem jest zastosowanie w układzie bezprzeponowego gruntowego wymiennika ciepła który eliminuje możliwość zamarzania rekuperatora.

Dobrze dobrany rekuperator w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła, bądź sprawną pompą ciepła typu powietrze-powietrze, to w dzisiejszych czasach podstawa energooszczędnego domu. Do tego komfort oddychania czystym i świeżym powietrzem, najbardziej odpowiednim dla naszego zdrowia sprawia, że warto zastanowić się nad inwestycją w tego typu wentylację, zwłaszcza, gdy jesteśmy na etapie projektowania domu gdyż ogólny koszt całości będzie niezauważalnie wyższy. W dobie wszechobecnego smogu i zanieczyszczonego różnymi chemikaliami powietrza (np. w okolicach portów, podczas rozładunku opału, do atmosfery uwalnia się pył węglowy który jest rakotwórczy) filtracja pobieranego powietrza do pomieszczeń użytkowych, jest wręcz konieczna.

Post Author: Wojtek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *